Okolí Káhiry

V blízkosti egyptské metropole Káhiry se nachází řada zajímavých míst, které nabízí možnost uniknout z jinak hlučného městského prostředí. Jen několik kilometrů za hranicemi Káhiry můžete navštívit některé z nejstarších a nejvýznamnějších staroegyptských sídlišť v Egyptě.

Během výletů, jež budete z Káhiry podnikat, si uvědomíte, jak rychle je možné se z rušného a hektického města dostat do volného venkovského prostředí. Za městem už vás čekají úrodná zelená pole, měsíční hornatá krajina, nekonečné moře písku a řada atraktivních lokalit.

Abusír

První zastávkou může být Abusír, jedno z velkých královských pohřebišť Staré říše. Na první pohled je to menší pyramidový komplex, ale ve skutečnosti je to jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Egyptě, které je pokračováním rozsáhlého komplexu v Sakkáře. Stojí zde tři pyramidy patřící málo známým králům a královnám 5. dynastie – Sahureovi, Neferirkareovi a Niuserreovi. Jsou již poměrně zchátralé a budí dojem, že se co nevidět rozpadnou. Na jejich stavbu byly totiž použity menší bloky nepříliš kvalitního kamene. K vidění jsou zde také pozůstatky po různých zádušních a údolních chrámech. Na konci 19. století byly archeology v Abusíru objeveny schránky uchovávající důležité papyry. V únoru roku 1998 pak další vykopávky odhalily neporušený starověký egyptský hrob, který na nějaký čas posunul Abusír do popředí vědeckého a turistického zájmu. V dnešní době už sem ale zavítá jen velmi málo turistů. Na nalezišti stále probíhá výzkum, na kterém se již 40 let podílejí také čeští archeologové.

Sakkára

Přibližně 25 km jihovýchodně od Káhiry se rozkládá Sakkára, která je nejrozsáhlejším a nejbohatším archeologickým nalezištěm v Egyptě. Tato rozsáhlá pouštní nekropole ukrývá hroby králů a příslušníků šlechtických rodů Staré říše Memphis. Sakkáru objevil francouzský učitel Auguste Mariette, který zde začal v roce 1850 kopat. Přitom se mu podařilo odhalit sfingy pohřbené v písku, Titiho mastabu s překrásnými reliéfy a také jedno z největších obludárií egyptologie zvané Serapeum. Tyto tajuplné katakomby byly určeny k pohřbívání posvátných býků Ápisů. Tato zvířata bývala totiž často spojována s bohy a považována za inkarnaci memfidského boha Ptaha. Katakomby pocházejí z období před 18. dynastií, tedy z let 1550 – 1295 před Kristem. V blízkosti Serapea se nachází tzv. Filozofický kroužek, což je kolekce soch řeckých básníků a filosofů, kterou sem nechali umístit Ptolemaiovci.


Foto: Chris Hoare

Lokalitě dominuje stupňovitá Džoserova pyramida, kterou údajně pro egyptského krále postavil věhlasný architekt Imhotep. Pyramida byla dostavěna v roce 2648 př. n. l. a je tak považována za nejstarší, stále dochovaný, kamenný monument na světě. Imhotep pro její výstavbu použil pět kamenných mastab, které navršil na sebe. Každá výše uložená mastaba byla menší, než mastaby nacházející se pod ní, čímž vytvořil strukturu pyramidy. Na nádvoří před pyramidou se hluboko pod zemí nachází Jižní hrobka, v níž je údajně pochována duše krále Džosera. Navštívit byste měli také Tetiho pyramidu, která sice zvenčí nevypadá nijak atraktivně, ale její vnitřní prostory jsou dobře zachovalé. Návštěvníci se příkrou chodbou mohou podívat do nevelké místnosti obložené bílým kamenem, která je hustě popsána hieroglyfy. U Tetiho pyramidy jsou umístěny dvě hrobky pocházející z pozdního období 6. dynastie. Jde o Anchmahorovu a Mererukovu hrobku, které společně tvoří rozsáhlý komplex 33 komor, které jsou vyzdobeny reliéfy s převážně loveckými výjevy.

Mariettovy četné objevy podnítily zahájení rozsáhlejších vykopávek v této lokalitě. Archeologové se i dnes domnívají, že se jim prozatím podařilo objevit jen malý zlomek z toho, co Sakkára ještě ukrývá v hluboko pod nánosem písku.

Memfis

Dávno před založením Káhiry byl hlavním městem sjednoceného Egypta Memfis, který byl zároveň jedním z největších měst starověkého světa. Podle tradice byl založen králem Meni, na západním břehu Nilu, přesně na rozhraní Horní a Dolní země. Memfis je řecké pojmenování, Egypťané město nazývali Mennefer. Jeho pozůstatky byly objeveny až na počátku 19. století. Dnes se na jeho místě nachází jen menší vesnice Mit Rahina a slavné časy připomíná zdejší muzeum pod širým nebem. Několik málo exponátů, které se zde podařilo nalézt, je z velké části zastíněno jedním exponátem mimořádných rozměrů a tím je socha Ramesse II. Dosahuje opravdu kolosálních rozměrů, na výšku by se mohla měřit s pětipatrovým domem. Ramess II. nechával všechny své sochy stavět v nadživotní velikosti. Objevena byla v roce 1820 během hloubení drenážního příkopu pro nový dům. V současnosti je ležící na zádech vystavena ve speciálním pavilonu, který byl kolem ní vybudován. Dále Memfis ukrývá ještě 80 tun těžkou alabastrovou sochu sfingy, která je největší ze všech alabastrových soch, které byly dosud v Egyptě nalezeny.

Dahšúr

Na několik pyramid narazíte také v Dahšúru, jižně od Sakkáry. Tato lokalita nepatří mezi časté cíle organizovaných turistických zájezdů a tak je možné, že ji budete mít celou jen pro sebe. Zdejší pyramidy jsou přitom jedny z nejpůsobivějších v Egyptě a také jsou mimořádně významné z pohledu historie stavby pyramid. Kdysi dávno zde stávalo celkem jedenáct pyramid, ale do dnešních dní se jich podařilo v nepříliš dobrém stavu dochovat pouhých pět.

Nejvýznamnější je jistě Lomená pyramida, kterou je možné považovat za prototyp první jehlanovité pyramidy, nebyla totiž stavěna stupňovitě, jak bývalo v té době zvykem. Jelikož se svým stavitelům ale příliš nepovedla, získala zajímavý lomený tvar. Po tři čtvrtiny své výšky se zvedá strmě, poté se ale její úhel neočekávaně zužuje. Dále v Dahšúru stojí Červená a Černá pyramida pojmenované podle zbarvení cihel, ze kterých byly vystavěny.

Oáza Fajjúm

Oáza Fajjúm vzdálená asi 90 minut jízdy autem z Káhiry je největší egyptskou oázou a také vyhledávaným odpočinkovým místem pro obyvatele hlavního města. Samotné město Fajjúm, které je centrem této oblasti, není ničím zajímavé, proto většina návštěvníků míří hned k jezeru Kárún. Jezero vzniklo před cca 70 tisíci lety, v době, kdy Nil ještě protékal fajjúmskou sníženinou. V současnosti je voda do jezera přiváděna soustavou kanálů z Nilu. Oáza Fajjúm je považována za zahradu Egypta, pěstuje se zde totiž rozmanité ovoce i zelenina. Jezero Kárún je však vzhledem k solným krustám, které se vytvářejí na okrajích břehů, nevhodné ke koupání, proto si budete muset vystačit pouze s pohledem na jeho vodní hladinu. Hezký výhled se nabízí třeba od luxusního hotelu Auberge du Lac, který býval v minulosti loveckou chatou krále Farúka.

Jezero Karún je důležité pro migrující ptactvo, mnohé ptačí druhy zde během zimního období zůstávají. Ve Fajjúmu najdete několik faraonských památek, z nichž nejzajímavější je malý ptolemaiovský chrám Kasr Kárún situovaný na nejzápadnějším konci jezera. Byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi, jehož potomstvo obývalo bažinaté vody starověké oázy. V roce 1956 prošel chrám rozsáhlou rekonstrukcí a nyní jsou jeho podzemní komory a střecha přístupné veřejnosti. Další významnou památkou jsou ruiny města Karanis z 3. století před Kristem. Patrné jsou dva malé chrámy, hrnčířské a sklářské muzeum vystavující terakotové lidské postavy, které zde byly nalezeny.

Ve Fajjúmu stojí také pyramidy Hawara, Láhún a Lišt, které jsou bohužel ve velmi špatném stavu. V pyramidě Hawara bylo na počátku 19. století objeveno 146 tzv. Fajjúmských portrétů. Ty byly namalovány mezi prvním až třetím stoletím před Kristem a byly na nich zobrazovány portréty lidí ukládaných do hrobů. Mnoho z Fajjúmských portrétů je dnes vystaveno v Egyptském muzeu v Káhiře. Ve Fajjúmu stojí také třístupňová Medúmská pyramida, která je připisována nejvýznamnějšímu dahšúrskému vládci Snofrevovi.

Wádí Riján

Pokud se chcete pokochat úžasnou pouštní scenérií, vydejte se na východ od Fajjúmu, kde se rozkládá pouštní sníženina s dunami Wádí Riján. Kontrastem pouště jsou tři sladkovodní jezera napájená vodou z Fajjúmské oázy. Jelikož jsou plná ryb, vytváří ideální hnízdiště pro ptáky. Wádí Riján bylo vyhlášeno chráněnou oblastí, nenajdete zde žádnou formu civilizace. Kromě tří jezer se široko daleko nerozkládá nic než nekonečný oceán žlutého písku s tvarovanými písečnými dunami. Největší atrakcí oblasti je volně žijící zvěř. Ačkoliv se člověku může zdát, že v této nehostinné krajině nemůže být žádný život, je domovem pro 15 druhů zvířat včetně gazel, písečných lišek, divokých koček a vlků. Mokřiny kolem jezera obývá na134 druhů ptáků. Wádí Riján je idylickým místem, které rádi navštěvují jak turisté, tak i početné místní rodiny, které si chtějí užívat koupání a slunění.

Birkaš

Pravého velbloudího trhu se můžete zúčastnit ve městě Birkaš situovaném asi 35 km severozápadně od Káhiry. Začíná každý pátek už za svítání a končí už kolem deváté hodiny ranní. Pokud ho chcete stihnout, musíte si přivstat. Můžete zde sledovat muže v turbanech sedících na slaměných rohožích, jak popíjejí čas a sjednávají obchody. Každý velbloud se prodává s certifikátem, jenž vydává Ministerstvo zemědělství v Darawu. V něm je zaznamenán zdravotní stav zvířete, jeho věk a místo původu. Velká zvířata se prodávají pro zemědělské práce, menší jdou obvykle na jatka.

Město snů

Asi deset minut jízdy severním směrem od Gízy se rozkládá káhirské předměstí zvané Město snů. Tato nová mírně surrealistická předměstská komunita se svým vzhledem měla přiblížit americké Kalifornii. Bohatým obyvatelům Káhiry poskytuje život v krásné klidné lokalitě, která je protikladem hlučného a uspěchaného velkoměsta. Najdete zde luxusní vily, hotely, obchodní střediska a mešity. Město snů je doplněno také tematickým parkem ve stylu Disneylandu, 18 a 72 jamkovým golfovým hřištěm. Celkový dojem umocňuje nádherný výhled na nedaleké pyramidy.

 

Copyright © 2009 weto.cz webdesign, .