Káhirské památky

Káhira je se svou více než tisíciletou historií na egyptské poměry ještě mladým městem, přesto ukrývá památky, které pamatují dobu jejího založení a především pak dobu vládnutí Fátimovců. Velká část toho, co tato dynastie v metropoli vybudovala, zde stojí dodnes a mohou ji obdivovat návštěvníci ze všech koutů světa.

Káhira se v současnosti dělí na čtyři části - Koptskou Káhiru, centrální Káhiru, Islámskou Káhiru a okolí. Nejstarší částí metropole je Islámská Káhira, která tvoří téměř samostatné město. Jde o oblast s největší koncentrací středověkých islámských památek. Ne nadarmo byla Islámská Káhira zapsána Seznam kulturního dědictví UNESCO. Stavby jsou odrazem doby, kdy byla Káhira nejbohatším hlavním městem světa. Celou oblastí se pětkrát denně ozývá svolávání muslimů k modlitbě. I přesto, jaké tato čtvrť ukrývá historické bohatství, patří mezi nejchudší části města. Lidé zde žijí v původních středověkých čtvrtích bez kanalizace a dostatečných hygienických podmínek.

Islámská Káhira se rozprostírá na ploše mnoha kilometrů čtverečních a její centrum protíná 2,5 km dlouhá ulice, která je lemována komplexy budov. K nejvýznamnějším památkám patří bazar Chán al-Chalíli, který se v posledních letech stal velkou turistickou atrakcí. Tento rozlehlý bazar je místem překypujícím životem, plným hlučného křiku smlouvajících. Právě zde máte možnost poznat tu pravou atmosféru Káhiry. Obchodníci zde nabízejí všechno, na co si jen vzpomenete. Vzhledem k velkému množství turistů už to není jen vzácné zboží, ale setkáte se zde také s vycpanými soškami velbloudů, alabastrovými pyramidami v podobě těžítek a dalšími kýčovitými suvenýry.


Foto: Alabastrová mešita

V těsném sousedství bazaru se tyčí mešita Al-Azhar, která je od roku 970 našeho letopočtu místem míru a vzdělanosti. Je považována za jedno z nejdůležitějších center islámské teologie a každý rok přijímá nové studenty islámu z celého světa. Al-Azhar je krásnou ukázkou káhirské islámské architektury. Vstupuje se do ní hlavní dvojitou klenutou Bránou holičů, která byla pojmenována podle toho, že si v ní studenti prvního ročníku nechávali holit hlavy. Součástí mešity je madrasa (škola) a minaret z roku 1340. Centrální nádvoří je ozdobeno podloubím se zahrocenými oblouky, které připomínají kýl převrácené lodi. Jde o nejstarší část komplexu, pochází z fátimovského období.

Naproti přes ulici stojí půvabná mešita Sajidná al-Husajn, do níž mají nevěřící zapovězen vstup. Jedná se totiž o jedno z nejposvátnějších míst v Egyptě, podle legendy je v ní pohřbena hlava al-Husajna, vnuka Prorokova. Islámská Káhira je doslova posetá množstvím zajímavých památek, jako jsou tři velké mamlúcké komplexy na Bét el-Kasrín, mešity al-Hákima, Bét el-Suhajmí či Al-Guri. Přitažlivá je rovněž brána Báb al-Zuwéla nebo Trh cáletníků, který dostal svůj název od světlých, do bloků lisovaných vláken, které se zde tradičně prodávaly.

K nejnavštěvovanějším místům Káhiry jistě patří Egyptské muzeum nacházející se na náměstí Majdán at Tahír, které uchovává přes 120 tisíc exponátů všech velikostí spojených s historií Egypta. Nejvěhlasnější jsou mumie slavných králů, poklad z Tutanchamónovy hrobky a sochy egyptských králů v životní velikosti. Uložená je zde také známá zlatá maska, sarkofágy, papyry s náboženskými texty, staroegyptské malby a mnoho dalšího. Historie Egyptského muzea v Káhiře sahá do roku 1858, kdy se francouzskému archeologovi Augustu Mariettovi podařilo nashromáždit první sbírku egyptských artefaktů, které nalezl během svých výzkumů v Edfú, Dendaře, Luxoru, Karnaku a na mnoha dalších místech. Egyptské muzeum je opravdu rozsáhlé a dalo by se říct, že i přeplněné, proto si pro jeho prohlídku vyhraďte alespoň dva dny. Není totiž v lidských silách shlédnout během jedné návštěvy vše, co nabízí.

Při návštěvě Káhiry byste neměli vynechat prohlídku Citadely, jež je umístěna na skalnaté plošině nad městem a dominuje východní části města. Tato mohutná pevnost byla vystavěna v roce 1176 slavným muslimským generálem Saladinem, který nechal materiál na její stavbu dovézt z pyramid v Gíze. Pevnost sloužila svému účelu dlouhých 700 let a za tu dobu byla mnohokrát architektonicky upravena podle potřeb jednotlivých dynastií.

Uvnitř jejího opevnění se nachází spousta mešit, muzeí a dalších staveb. Největší dominantou Citadely je však mešita Muhammada Aliho, která zde vznikla v roce 1839 jako jedna z posledních. Mešita je tak veliká, že patří mezi nejviditelnější stavby v Káhiře a pohled na ni utkví každému v paměti. Je zajímavá také tím, že byla kompletně vystavěna podle tureckých vzorů a v ničem neodpovídá architektuře Egypta. Dále zde najdete ještě mešitu Al-Násir Muhammad, mešitu Sulejmana Paši, Národní vojenské muzeum, Policejní muzeum, vojenské vězení, Kovářskou věž Burg al-Haddad, Písečnou věž Burg al-Ramla, mincovnu a spoustu dalších zajímavých prostor. Jedním z největších lákadel Citadely je jistě nádherný rozhled na město, který její západní terasy poskytují.

Nedaleko Citadely se nachází Íbn Tulúnova mešita z 9. století, která je nejstarší mešitou v celém Egyptě. Na pamětní desce se dnes můžete dočíst, že pro modlitby byla otevřena již v roce 879. Přitažlivá je zejména svým zvláštním otevřeným minaretem. V současné době je mešita již poměrně málo využívaná a stala se spíše přitažlivou turistickou atrakcí.

Jestliže se chcete pokochat nádherným výhledem na pyramidy, vyšplhejte na Káhirskou věž, na jejímž vršku se nachází restaurace s vyhlídkovou terasou. Za návštěvu stojí také Mauzoleum sultána Kalá´úna, které je snad nejhonosnější a nejbohatší stavbou celé Káhiry. Dalším cílem může být Mauzoleum sultána al-Ghúrího, které poznáte podle charakteristického, 65 metrů vysokého minaretu, jenž je obklopen 5 malými kupolemi. Vnitřní vybavení islámských staveb nám přibližují exponáty vystavené v Muzeu islámské kultury. K vidění je v něm přes 80 tisíc předmětů z Egypta, Persie a Turecka. V ulici Mu´izz Lidínilláh se můžete seznámit s výrobou plachet a stanů.

Koptská Káhira na jižním okraji města patří mezi nejstarší části metropole, ukrývá raně křesťanské i římské památky a je jakýmsi centrem egyptského křesťanství. Jedním z lákadel této části města je Koptské muzeum založené roku 1908, v němž je vystavena fascinující sbírka řeckých, římských i egyptských předmětů. V uličkách jsou ukryty četné kostely, jako například kostel Panny Marie, který je známý také pod názvem „Zavěšený kostel“ nebo kostel sv. Sergeje, jenž je nejstarším svatostánkem ve městě. Nedaleko se nachází ještě kostel sv. Barbory pocházející z 11. století, jež sousedí se synagogou Ben Ezra. U hradeb koptského areálu se tyčí mešita Amr Ibn al-Ase z roku 640 našeho letopočtu, za níž se nachází staré káhirské hrnčířské dílny. V Káhiře najdeme také nejstarší arabské sídliště nazývané Fustát, jež bylo původní obchodní metropolí.

Navštívit můžete také Město mrtvých, které je považováno za největší hřbitov islámského světa. Rozprostírá se v délce 6 kilometrů a jsou v něm k vidění hrobky sultánů, Mamlúků, chalífů, mauzoleum Muhammada Alího, mešita sultána Barkúka a mnoho dalších. Okolí dominuje krásná Kájtbájova mešita. Abyste si prohlédli všechny památky, které Káhira ukrývá, museli byste v ní strávit alespoň týden. Další den si pak musíte vyhradit ještě pro pyramidy v Gíze, které se nachází, coby kamenem dohodil. Jsou posledním dochovaným sedmým divem světa a právem tak patří k hlavním turistickým lákadlům Egypta.

 

Copyright © 2009 weto.cz webdesign, .